Rytmisk Fyraftenskor

Vi er et blandet kor som synger flerstemmige arrangementer – men vi vil gerne have blandet nogle flere mænd ind i koret – så kære mand – op af sofaen og ud og syng.

Første halvår er gratis for nye mænd – så du lige kan se “om det er noget for dig” 

Første øvedag efter sommeferien er Onsdag d. 5. september

Kontingent pr. halvår

almindeligt: 350.-        65+: 250.-

Kontingent betales til kontonummer: 2540 – 4393 301959

Vi er undervejs med at skifte øvelokale. Følg med her på siden for at se hvor vi starter efter sommerferien.

Dirigent:

Rikke Egholm Ravn

Bestyrelse:

Formand: Heidi Jepsen
tlf.  26 82 44 27, heidijepsen@live.dk

Næstformand : Birgit Thestrup Hansen

Kasserer: Erik Thorsager

Nodearkivar:  Elisabeth Gøeg 

Diverse opgaver: Tom Jakobsen

Sekretær: Ruth Rønn (Suppleant)

Revisor: Bente Gravengaard – Revisorsuppleant: Oluf Dragsbo
———————————————————————

Siden er sidst redigeret 14. juli 2018