Om koret

Rytmisk Fyraftenskor startede i januar 1996 på initiativ af Annet Hellemann, dengang leder af MOF. Hun sang sopran.

Korets første dirigent var Kamma Poulsen.

Herunder er en optagelse af vores forårskoncert den 15. april 2018.

Herunder er optagelser af korets re-pertoire ved forårskoncerten i 2015. Optagelserne er foregået i Hjerting Kirke den 22. april 2015.